Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
 KÖZÖSSÉGEK
 GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
 SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

SZENTEK ÉLETE

FEBRUÁR


FEBR.2.     Urunk bemutatása: Gyertyaszentelő Boldogasszony
                 Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Szeretetlángjának ünnepe

FEBR.3.     A betegek orvosa: Szent Balázs

FEBR.8.     Az árva gyermekek pártfogója: Emiliáni Szent Jeromos

FEBR.14.   A szlávok apostolai: Cirill és Metód

FEBR.17.   A szervita rend hét szent alapítója

FEBR.21.   Ostia püspöke és Ravenna egyháztanítója: Damiáni Szent Péter

FEBR.22.   Szent Péter apostol székfoglalása

FEBR.23.   Az apostolok tanítványa: Szent Polikárp

FEBR.24.   A sorsolt apostol: Szent Mátyás

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA