Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
 KÖZÖSSÉGEK
 GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
 SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

   SZENT KERESZTI ÜZENETEK

  2012. SZEPTEMBER

Lelkipásztori Üzenet: A Kereszt, mint a bizalom jele

Szeptember 14-én ünnepeljük a Szent Kereszt felmagasztalását, és ez az ünnep templomunk búcsúja is. Ebben az írásban néhány gondolatot foglalok össze a keresztről és a bizalomról, illetve ezek kapcsolatáról.
Nem egészen egy hónap múlva, október 11-én kezdődik el a XVI. Benedek pápa által meghirdetett Hit éve. Két jelentős esemény jelölte ki ezt az időpontot: a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. és a Katolikus Egyház Katekizmusa közzétételének 20. évfordulója. Hitünk, amelyet napjainkban is sok támadás ér, Jézus Krisztussal és a megváltás eseményével kapcsol össze bennünket. A hit nem csupán tantételek halmaza, hanem Isten, mint az élet forrása elfogadása, annak elismerése, hogy valakitől jövünk és valaki felé tartunk. Bizalom egy személy felé. Így ír erről a pápa: „Ezen a ponton szeretnék felvázolni egy utat, amely segít mélyebben megérteni nemcsak a hit tartalmát, hanem az aktust is, amellyel teljesen, teljes szabadsággal rábízhatjuk magunkat Istenre. Valójában ugyanis mély egység van a hit aktusa és a tartalom között, amelyhez beleegyezésünket adjuk.” (Porta fidei 10.)
Mindennapi életünk része a bizalmatlanság: kamerák figyelik a közterületeket, rácsok védik a házakat, és sokszor hallunk arról, hogy valaki közeli rokonaiban, szeretteiben csalódik, veszíti el bizalmát. Mégis kitörülhetetlenül szívünkbe van írva a szeretet és a bizalom vágya. Teljesülhet-e ez a mély emberi vágyunk? „Egy szerzetes barátom (…) felidézett egy epizódot a gyermekkorából, abból az időből, amikor iskolába kezdett járni: az édesanyja nem tudta elkísérni, mert a legkisebb testvérével kellett törődnie, de mikor útnak indította, biztosította felőle, hogy nézni fogja, míg csak el nem ér az iskolába. Ő bátran, vidáman és édesanyja óvó tekintetének olyan biztos tudatában vágott neki az útnak, hogy hátra sem kellett néznie, megbizonyosodni felőle. Az a tekintet biztonságot és védelmet adott neki. Íme, végeredményben mindannyiunknak egy ilyen tekintetre van szükségünk, hogy egyedül neki merjünk vágni életünk útjának. Egy jó anya tekintetére, amint azt a gyermek átéli és érzékeli, azaz egy olyan Abszolútuméra, ami nem hagy el minket és képes óvni minden lépésünket.” (Massimo Diana, Szerelem a mesékben, Don Bosco Kiadó, Bp. 2008. 81-82)

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA