Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
 KÖZÖSSÉGEK
 GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
 SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
E-mail: szentkeresztbp@gmail.com

  A TEMPLOM BEMUTATÁSA

TEMPLOMBELSŐ

Az épület belső képe merőben eltér a külső megjelenéstől. A boltozatok vasbetonból készültek. A fő- és mellékhajók donga- és keresztboltozattal fedettek. A párhuzamos hajótereket nagyméretű, vaskos pillérek közötti félkörös boltívek választják el.
A főhajó szélességében a tornyok között vaskos pilléreken nyugvó orgonakarzat áll. A karzat alatti térből üvegezett faajtókkal elválasztott előteret alakítottak ki. A baloldali toronyaljban kovácsoltvas ráccsal záródó kápolna van. A jobboldalán ajtóval elválasztott lépcsőfeljáró vezet a karzatra, innen közelíthetők meg a toronyszintek. A templombelső díszítése, berendezése a kezdetektől folyamatosan történt.
A mellékhajók ablakainak ólomkeretes üvegmozaikjai a keresztút stációit jelenítik meg. Ezeket Zsellér Imre készítette a hívek adományaiból, ahogy ezt az ablakképek feliratai is mutatják.
1933-35 között Muzsinszki Nagy Endre festőművész készítette el a szentély és a templom nagyméretű falképeit. A főoltár felett: Krisztus a kereszttel, a leckeoldali szentélyfalon: Krisztus Pilátus előtt, az evangéliumi oldalon: Az Úr az Olajfák hegyén, a kereszthajó leckeoldalán: Utolsó Vacsora és Sírbatétel, az evangéliumi oldalon pedig: Bevonulás Jeruzsálembe és Megostoroztatás, amelyek azonban Budapest 1945-ös ostroma, majd az 56-os forradalom eseményei során szinte teljesen megsemmisültek a szentély üvegablakaival együtt.
A megsérült faliképek helyett új témájú falképek készültek 1959-ben és 1975-ben. A templombelső falfestése a 2005-ben végzett rekonstrukció során nyerte el mai állapotát.
Az ornamentális festést a szentélyben Pap László, a hajóban Sarsánszki István, a figurális képeket Dienes Jenő készítette. A boltozatok és falképek, valamint a hevederívek díszítésének hátterét dúsan aranyozott felület képezi.

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA