Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEK
GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

Püspök a hegyen: Szent Gellért


Bizonyára mindnyájan jártatok már a Gellért-hegyen! Úgy emelkedik magasba a kék Duna partján, mint valami drágakő, amely szép fővárosunkat ékesíti. Hosszú évezredek óta nézegeti magát a Duna tükrében és ha beszélni tudna, sok érdekes dolgot mondhatna nekünk. Látta az ősmagyarokat, amikor bevonultak a Duna völgyébe. Látta a tatárokat és a törököket, akik annyi szenvedést zúdítottak népünkre. Talán nem csalódom, ha azt állítom, hogy az öreg Gellért-hegy legemlékezetesebb napja mégis az volt, amiről most szeretnék megemlékezni. Képzeletben álljunk meg a hegy északi lejtőjén és hallgassuk meg szomorú vallomását.
- Úgy emlékszem rá, mintha csak tegnap történt volna. Tudjátok, meséli az öreg hegy, az én életemben ezer esztendő csak annyi, mint az emberekében néhány perc. Kora reggel, midőn kibújtam az éjszaka takarójából és megnéztem magam a Duna vizében, különös sürgés-forgásra lettem figyelmes. Hallgatózni kezdtem, vajon mit akar az a sok ember ilyen korán reggel? Egyszer csak hallom ám, hogy egy pogány magyar így szónokol:
- Elegünk van a keresztények Istenéből! Romboljuk le templomaikat, öljük meg papjaikat! Miattuk zúdult ránk a Hadúr haragja. Áldozzunk fehér lovat neki!
   Közben néhány pogány táltos fölfelé indult a hegyre. Feleúton megálltak és így beszélgettek:
- Ma reggel kell ideérkezni a hercegeknek. Vata vezér, a régi hit védelmezője azért hívta ide híveit, hogy a kereszténység eltörlését követeljék.
- Én arról értesültem, jegyezte meg a másik táltos, hogy embereink már beszéltek velük, de nem kaptak egyértelmű választ. Nem tudhatjuk, kinek a pártjára állnak.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA