Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEK
GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

                           A betegek orvosa: Szent Balázs


Február első napjának estéjén történt. Misi lefekvés előtt így szólt édesanyjához:
- Anyuka kérem, szíveskedjék holnap reggel fél hétkor fölkelteni!
- De hát miért akarsz ilyen korán fölkelni? - kérdezte anyuka csodálkozva, mivel ismerte  fiacskája lusta természetét.
- Hát anyuka, nem tudja kit ünneplünk holnap?
- Nem, nem tudom.
- Szent Balázs püspököt és vértanút. A diákmisén róla prédikált a hitoktató atya és arra bíztatott, hogy menjünk el az ilyenkor szokásos Balázs-áldásra. Gyakran fáj a torkom és ez az áldás főleg a torokbetegségek ellen segíti a hívőket. Ezért is elmegyek.
- Ennek szívből örülök - válaszolta az anyuka.
- Nem tudom anyukám ismeri-e Szent Balázs történetét?
- Valamikor én is tanultam, de bizony már elfelejtettem.
- Akkor majd én mondom el "esti mese" helyett.
Krisztus születése után a harmadik században született Örményországban. Az orvosi pályára lépett és az emberek nagyon szerették. A szegényeket ingyen gyógyította. Buzgó keresztény volt és amikor a beteg testi baján nem tudott segíteni, lelke üdvösségén munkálkodott. Elhívta a lelkiatyát, hogy a beteg elvégezhesse gyónását és áldozását.
Mikor a város püspöke meghalt, mindenki őt kívánta püspöknek. Balázs doktor így védekezett:
- Én nem tartozom Krisztus papjai közé és nem vagyok méltó ilyen kitüntetésre!
A papság és a hívek kitartottak kívánságuk mellett és végül Balázs doktor igent mondott. Ettől kezdve, mint a lelkek orvosa végezte buzgó tevékenységét.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA