Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEK
GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

   Mindent Isten nagyobb dicsőségére! Loyolai Szent Ignác


Inigo López de Loyola néven 1491-ben született egy baszk nemesi családban. Gyermekkora óta dicső, lovagi jövőről álmodozott. Örömét lelte fegyverforgatásban és a női társaságot is igen kedvelte.
1521-ben, Pünkösd vasárnapján Pamplona várának védelmében súlyosan megsebesült. Egy ágyúgolyó eltalálta egyik lábát és az orvosok minden tudománya ellenére a sérült lába rövidebb lett a másiknál. A lábadozás alatt hosszú ideig otthon kellett feküdnie. Unalmában lovagregények olvasásába szeretett volna kezdeni, de otthon csak egy Jézusról szóló könyvet és Szász Rudolf: Szentek élete című művét találta. Először kényszeredetten, később csodálkozva, végül pedig lebilincselve falta a betűket.
Felépülésére Ignác teljesen a művek hatása alá kerül. Betegágyában sokat töprengett a döntésről, a helyes életútról. Isten és a világ csodálatos harcot vív benne. "Mi lenne, ha én is megtenném azt, amit Szent Ferenc és Domonkos tett?" Majd újból erőt vesz rajta a harci dicsőség és asszonyi kegyek vágya. Lelkének ebben a hullámzásában teszi meg életének egyik döntő fölfedezését. Később, már kifinomult szívének elmélyült ismeretével, maga írta le a történteket: "Ha világi gondolatokkal foglalkozott, kedvét lelte bennük, de amikor belefáradva elhagyta ezeket a gondolatokat, száraznak és elégedetlennek érezte magát. Amikor viszont arra gondolt, hogy mezítláb megy Jeruzsálembe, nem eszik mást, mint füveket, és minden más szigorú dolgot megtesz, amit a szenteknél látott, nemcsak addig vigasztalódott meg, amíg ezeken gondolkodott, hanem utána is elégedett és vidám maradt... Lassacskán elért odáig, hogy felismerje a különbséget azok között a szellemek között, amelyek felkavarták: az egyik a démoné, a másik Istené. Ez volt első megfontolása az isteni dolgokról". A lélek ezen különös gyötrődését, vágyak tisztulását mi is felfedezhetjük magunkban.
Elhatározta, hogy felgyógyulása után vezekelni indul Jeruzsálembe. Végülis nem jutott messze: egy Manréza nevű kis város melletti barlangba vonult vissza, ahol majdnem egy egész évet töltött el. Ezalatt érett meg a betegsége alatt kezdődőtt lelki gyötrelem: Ignác új emberként távozott. Hivatását abban látta, hogy az embereket segítse. Amit a saját lelki tapasztalataiból megoszthatónak vélt, azt elkezdte leírni. Így született meg a Lelkigyakorlatos könyv magja, amely később nagy segítségére volt abban, hogy átformálja a világot.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA