Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
 KÖZÖSSÉGEK
 GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
 SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
E-mail: szentkeresztbp@gmail.com

  A TEMPLOM BEMUTATÁSA

A TEMPLOMÉPÜLET SZERKEZETE, KÜLSŐ MEGJELENÉSE

A neoromán stílusban épült, latinkereszt alaprajzú háromhajós templom a főhajóval azonos magasságú keresztházzal, a szentély két oldalához csatlakozó sekrestyével rendelkezik.
A Szentély félköríves apszissal zárul. A főhajó a mellékhajók fölé magasodik. A főbejárat oromfalát két 40 méter magas gúla alakú toronysisakkal fedett homlokzati torony fogja közre.
A téglafalazat külső felületét homokkőből faragott kváder falazat burkolja. Alul háromsoros, púpos kváderkő lábazat fut körbe. Az épület nyeregtetős lefedése szépen kihangsúlyozza az alaprajzi szerkezetet.
A templom hosszanti oldalain a fő- és mellékhajók 6-6 félköríves ablaka biztosítja a templom megvilágítását. A főhajó homlokzata gazdagabban tagolt, bejáratát két oszlop párra támaszkodó, timpanonos előépítmény teszi hangsúlyossá. A kereszthajó baloldali homlokzatán hasonló, de szerényebb kivitelezésű oldalbejárat van. A kétszárnyú tölgyfa kapukat kovácsoltvas veretek díszítik.
A tornyokat ikerablakok tagolják. A főoromzat körablakának vonalában helyezkednek el a toronyóra kör alakú számlapjai.

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA