Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
 KÖZÖSSÉGEK
 GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
 SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

   SZENT KERESZTI ÜZENETEK

2014. MÁRCIUS

Lelkipásztori üzenet: A Szent 40 nap

Megkezdődik a nagyböjt. Az Egyház ilyenkor gondolkodásra késztet. Az Egyház minden évben megrendezi és felkészülésre szánja e szent időszakot. Mi a tét? A bontakozás, a fejlődés, a mindig több érték befogadása. A boldogság titka is ez: tud-e valaki kiemelkedni a vegetáció világából a tudás, a művészetek, a szeretet és a transzcendencia magaslataiba. A kincs, a hír és a gyönyör e világi kínálatai előbb-utóbb kevésnek bizonyulnak, bár nélkülözhetetlenek a teljes emberség megválaszolásához. Éppen ezért az Úristen mintegy hordozórakétának a testet adta, hogy annak segítségével újra meg újra legyőzhesse a végtélen értékek felé vágyó személy a visszahúzó gravitációs erőket.
    Mi szükséges ehhez? Hogy az értelmes ember, a homo sapiens tisztában legyen fennkölt céljával. Az élet nem játék, hanem feladat. Út. De nem a semmi felé. Pál apostol a 2. Korinthusi levélben így ír: „Krisztus levele vagytok, amelyre mi írtunk. Nem tintával, hanem az élő Isten lelkével, az élő szív lapjaira” ( 2Kor 3,3) Istenem! Hogy kell vigyáznunk szívünk és értelmünk lapjaira, hogy kik és miket írnak azokra. Sok-sok látogatott beteg testvérem között megrendítő írások kerülnek elém lelkük lapjairól. Lajos atya! – mondták a minap egy 87 éves, már napok óta delíriumban szenvedő betegről –, éjszakánként ez a nő káromló és parázna szavakat ismétel. Istent vádol, és valami szánalomra méltó, érzéki életről vall. Nyugtalan, és kétségbeesettnek látjuk. Kérdezem: vajon ki, kik írtak lelke lapjaira? Ő volt gyenge, nem tudta megválogatni a firkálókat? Miért volt gyenge? A főszerzők, a szülők, akik elsősorban feleltek érte, nem vigyáztak rá? Talán ők maguk is már oly mélyre süllyedtek, hogy csak ennyi telt tőlük? Micsoda felelősséget hordoz minden főszerző és útközben belépő író az emberi életek iránt!
Ó, mit írnak rá és mit nem írnak rá, és hogyan írják rá a drága levelekre, Krisztus leveleire az információkat? Vannak-e hivatástudattal rendelkezők magyar népünk vezetői között, iskolaigazgatók, pedagógusok, apák, anyák, munkavezetők és egyéb felelősök között, akiknek megszólal a lelkiismeretük e fönti kérdést hallván? Hiszen ők azok meg a sajtótermékek főszerkesztői, a tévé, a rádió elnökei, vezetői, akiknek módjukban áll jót, megnyugtatót írni, közvetíteni. Nekik van módjuk a felelőtlen firkálókat, az Istent nevetségessé tevőket, a parázna írásokat, jeleneteket, személyeket nem engedni íráshoz, szóhoz jutni. Ők ne írjanak, ne szóljanak! Vörösmarty egyik versét kissé szabadon idézem: kezünkben a gyermekek álmai, tündérvilága a lelkes ifjúságnak, a ránk bízottak boldogsága. Játszani ily nagy kincsek nem adattanak. Az Úri hölgyhöz című versből.
És mégis mily sokan játszanak. Nem lehet az erkölcstelenséget kihagyni, mert akkor kevesebb lesz az olvasó, a néző, lecsappan a haszon. Jaj, de szegényesek, de szánalomra méltók a szociális méhek hazánkban! Üresek, unalmasak, közönségesek. Mint tanár, magam is levélíró, szociális méheket alakítgató, megrendítve konstatálom, hogy hazánk ifjúságának 80-90% még ma sem kap információt Istenről, megváltásról, Jézusról, örök életről, erkölcsi helyes normákról. Magam szinte kétségbeesve rohanok hála Istennek egyre több pedagógus, orvos, politikus testvéremmel, hogy minél több áldott fiatal és felnőtt lelkét elérjük, és pótoljuk a drága kihagyott sorokat. Az említett nénihez aztán odahajoltam, és kezdtem neki beszélni a szerető, irgalmas Jézusról. Átadtam neki a gyönyörű üzenetet, hogy a szenvedés nem utolsó szó életünkben, mert minden nagypéntekre húsvét következik. És a néni ekkor csendesen elkezdett sírni.
Lajos atya

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA