Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
 KÖZÖSSÉGEK
 GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
 SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ORGONASÍPOK, ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

   SZENT KERESZTI ÜZENETEK

  2011. FEBRUÁR

Beszámoló a tavalyi évről

Kedves Testvérek! Szeretném pár mondatban elmondani a tavalyi évben lévő kiadásainkat és bevételeinket. Még az elején megköszönöm Önöknek azt a sok-sok anyagi áldozatot, amit hoztak a templomunk javára. Most azokra a kedves testvérekre gondolok, akik név nélkül lezárt borítékban a faperselybe dobják adományaikat, akik Lajos atyának a kezébe nyomnak egy borítékot, hogy az orgona bővítéséhez hozzájárulnak, vagy akár a misék alatt lévő perselyező kosárba tesznek borítékot nagyobb összeggel, és rajta csak annyi áll, hogy „orgona”. Nem tudom elégszer megköszöni Önöknek, hogy az orgonánk sorsáról nem feledkeznek meg. És megemlítem még azoknak a jó szándékú adakozóknak a nagylelkű felajánlását, akik a plébánia közüzemi díjainak a fedezésére adnak bizonyos összegeket. És akkor már nem hagyom ki azokat sem, akik havi rendszerességgel utalnak a plébánia számlájára kisebb-nagyobb összegeket. Isten fizesse meg Önöknek ezt a sok anyagi áldozatot, amit ebben a nehéz válságos időszakban tetszenek hozni! Ezek nélkül sajnos úgy lennénk, mint a tavalyelőtti évben, hogy korlátozni kellene a miséket, illetve nem tudnánk fűteni a templomunkat. Egyébként a tavalyelőtti megszorítások eredményeként (itt a gázszámlára gondolok) sikerült visszavennünk úgy a gázfogyasztást, hogy éves viszonylatban majdnem egymillió forintot tudtunk megtakarítani. Egész pontosan ezt az összeget nem a szolgáltató felé fizettük ki, hanem máshová csoportosítottuk. Itt köszönném meg Önöknek azt a sok türelmet a kellemetlenségek ellenére, amit a hideg templom miatt kellett elviselniük. Ekkor sajnos sok vád és kritika ért bennünket, de most visszatekintve egy év távlatából, azt mondom. nem bánom, mert itt van az eredménye.
Az egyik nagy beruházásunk az orgona. Az idei évben (pünkösd tájékán) remélhetőleg kész is lesz, ami igen sok pénzt igényel, annak ellenére, hogy öt év alatt kell kifizetnünk az orgona bővítéséért a vállalkozónak járó összeget. Természetesen amennyiben előbb összejönne rá a pénzünk, akkor hamarabb kifizetnénk a mestereket.
Már többször említettem, hogy az Önök által nagylelkűen nekünk adott anyagiakon kívül még az urnatemetői helyek eladásából van bevételünk. Ez a bevétel segít abban, hogy az orgona további bővítését el mertük kezdeni. Biztos látták több újságban is, hogy hirdetjük az urnafülkéinket, ami azt jelenti, hogy sokan jöttek és jönnek érdeklődők és vásárlók. Mostanára szinte minden nyughelyet eladtunk, ezért az idei tervünkben szerepel, hogy a sekrestye alatt lévő altemplomot bővítjük, hogy ne kelljen elküldeni senkit azzal az indokkal, hogy elfogytak az urnahelyeink. Így az idei évre is megvannak azok a célok, melyekre a bevételeinket csoportosíthatjuk. Ezek ellenére én nagyon bizakodó vagyok, mert azt gondolom, hogy az orgonát legkésőbb a jövő év végére ki tudjuk fizetni. Itt gondolok az önkormányzat segítségére, és arra, hogy a válságos időszakban is ilyen mértékben tetszettek tudni segíteni. A 2009-es évet úgy zártuk, hogy egy nehéz éven vagyunk túl, de közel se biztos, hogy a következő év könnyebb lesz, de azt gondolom, ha egy kicsit összefogunk, akkor minden gondot meg tudunk együtt oldani, és akkor nyugodtan nézek a 2011-es évnek elébe.

  Köszönettel és hálával: Veres Zoltán

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA