Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEK
GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

Ferencváros, Budapest, Magyarország


A Szent Kereszt megtalálásának legendája

Jézus Szent Keresztjét évszázadokig elveszettnek hitték, mígnem egy napon I. Constantinus római császár - a világ első türelmi rendeletének, a milánói ediktumnak a megalkotója - úgynem döntött, hogy megkeresi azt...

Nagy Konstantin császár (306. július 25.– 337. május 22.), megtérése után, a 320-as évek elején kezdte kerestetni Jézus keresztjét. A hagyomány szerint végül Szent Heléna (Szent Ilona, Konstantin édesanyja) császárnő 328-330 körül találta meg a Golgotán egy mély gödörben a három keresztet. Igen ám, de kérdéses volt, hogy a három kereszt közül melyik Jézus keresztje (a másik kettő a két latoré). Ennek megállapításához hozattak egy születése óta béna gyermeket és mindhárom keresztre ráfektették. A harmadik kereszthez ahogy hozzáért, nyomban meggyógyult a gyermek és saját lábain ugrándozva szaladt el. Így ismerték fel a Szent Keresztet.
Konstantin császár templomot emeltetett a kereszt megtalálásának helyén Jeruzsálemben, a Golgotán, amit Szent Kereszt templomnak is neveztek. A bazilika felszentelésére 335. szeptember 14-én került sor. A Szent Keresztet felmutatták tiszteletadásra a népnek, ekkor került sor először a Szent Kereszt első nyilvános ünneplésére és felmagasztalására.
Konstantin császár fényes pompával tervezte bevitetni a keresztet a templomba, de a császárné sugallmazásásra Jézushoz hasonlóan vállára vette és úgy vitte a templomba Jézus keresztjét.

Templomunk legbecsesebb ereklyéje az a Szentföldről származó cédrusfából készült kereszt, amelynek ereklyetartója a Golgota keresztjének szilánkját őrzi. Az ereklyetartó kereszt a Golgotát ábrázoló falfestmény alatt, faragott tölgyfából készült asztaloltáron, a XV. századi gótikus Szent Ilona szobor kezében látható, méltán jelenítve meg a templom titulusául szolgáló Szent Kereszt felmagasztalásának eseményét.
Második kereszt az ünnepélyesen kiemelt; ami a templom főoltárán található. A Szent Kereszt egy darabkáját elődeink jó 70 évvel ezelőtt hoztak magukkal a szentföldi zarándokútjukról. A keresztbe helyezett kis ereklyetartóban a felbecsülhetetlen eszmei értékű kis szilánk található, amely Jézus keresztfájából származik.
Lacz Szabolcs


Szent Ilona a kereszt megtalálója (az ereklyetartóban a Szent Kereszt egyik szilánkja).

A főoltár ereklyetartójában található a Szent Kereszt másik szilánkja.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA