Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
friss hírek, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEK
GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

                                        Az első vértanú
                                  Szent István diákonus


A zsidó elöljáróknak feltűnt István buzgósága és hite: nem nézték jó szemmel a megfeszített Jézus hirdetőjét. Hamarosan a főtanács elé hurcolták, hamis tanúkat béreltek, akik igaztalan vádakkal illették. A halálos ítélet  eldöntött tény volt. A megrettent, életéért könyörgő vádlott helyett azonban egy higgadt, magabiztos férfit láttak. István nem tagadta meg Jézust. Büszkén vállalta hitét, ajkait a Szentlélektől ihletett szavak hagyták el. Bölcsen felvázolta Jézus üdvtörténetét és bíráikat szembesítette elkövetett bűneikkel.
"Amikor ezt hallották, haragra gyulladtak és fogukat vicsorgatták ellene. Ő azonban a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre és látta az Isten dicsőségét és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott: "Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján." Erre ordítozni kezdtek, befogták fülüket s egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból, és megkövezték... ...Míg kövezték Istvánt, így imádkozott: "Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!" Majd térdre esett, és hangosan felkiáltott: "Uram, ne ródd fel nekik bűnül!" Ezekkel a szavakkal elszenderült." Ap. Csel 7,54-60.
Így lett István az egyház első vértanúja.

István életében valóra vált Jézus jövendölése:
"Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok! Abban az órában megadatik nektek, hogyan beszéljetek. Mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belőletek." Mt. 10,19-20.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA