Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEK
GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

Kisboldogasszony: Szűz Mária születése

Kisasszony vagy Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének emléknapja (szeptember 8.), ami pontosan 9 hónappal van a Szeplőtelen fogantatás (december 8.) ünnepe után. Szeptember hónapot a néphagyomány emiatt nevezi Kisasszony havának.
Mária születése a megváltás művének kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét ünnepeljük, amely Máriában megjelent a világban. Mária születése öröm, ahogy minden születés öröm, mert a reményt erősíti bennünk. Valami szép, valami szent kezdődik. Szűz Márián kívül csak Jézusnak és Keresztelő Szent Jánosnak emlékezünk meg földi születésnapjáról.
Mária születéséről a Szentírásban semmit sem olvashatunk. Csak apokrif hagyományból ismerjük történetét, amelyek főleg a Legenda Aurea és a Stellarium révén kódexirodalmunkba is belekerültek (Teleki-, Horváth-, Tihanyi-, Debreczeni-, Érdy-kódex). Eszerint a Júda törzséből, Dávid királyi nemzetségéből származó Joachim és a Lévi törzséhez tartozó Matthán pap és felesége, Mária leánya, Anna sokáig magtalan volt. Idős korukra kr.e. 16–17 körül született Jeruzsálemben a kislányuk, Mária. A születés keddi napon történt és a néphagyomány szerint Mária születésekor Gábor főangyal is megjelent. A jeruzsálemi hagyomány a Bethesda-fürdő mellett tiszteli Mária születésének helyét.
Az ünnep a keleti egyházból ered, hiszen számos helyen a liturgikus év kezdetét jelentette. A nyugati egyházba I. Sergius pápa vezette be a VII. század végén. Eredetileg a jeruzsálemi Szent Anna bazilika szentelési évfordulója volt. Az ünnepnek már a középkorban vigíliája és nyolcada is volt. Magyar nyelvterületen kultusza a reformáció és török hódoltság miatt csak a barokk időkben bontakozott ki. A középkori templomok többségének eredetileg Mária-patrónusa volt, a barokk időkben aztán búcsúnapnak Kisasszony ünnepét választották hozzá.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA