Bemutatkozás Ügyintézés Miserend Hirdetések
FRISS HÍREK, LELKI ÉLET, PROGRAMOK
KÖZÖSSÉGEK
GONDOLATOK, IMÁK, ELMÉLKEDÉSEK
SZENT KERESZTI ÜZENETEK
 ADOMÁNYOK - ORGONASÍPOK, ADÓ 1%
 URNATEMETŐ
Budapest Külső-Ferencvárosi Szent Kereszt Plébánia
Pesti-Déli Espereskerület
1091 Budapest, Üllői út 145.
Telefon: (06 1) 378-03-56
Fax: (06 1) 378-03-56
E-mail: info@szentkeresztplebania.hu

                     Az első magyar királyné: Boldog Gizella


980 körül látta meg a napvilágot Henrik bajor herceg és Gizella burgundiai hercegnő leányaként. Szent Wolfgang bencés szerzetes gondos nevelésének eredményeként szerzetesnőnek készült a női bencések kolostorába. Szent Adalbert püspök hatására viszont elfogadta Géza fejedelem fia számára történő lánykérését, mivel így egy egész nép megtérésében lehetett Isten eszköze. 996-ban eskették össze Istvánnal, szent életű első királyunkkal.
Veszprémben aztán buzgón vetette magát hivatása teljesítésébe. Szent István alapító társa volt többek között a veszprémi székesegyháznak, a veszprémvölgyi, az esztergomi és a somlyóvásárhelyi apácakolostoroknak és az óbudai Szent Péter és Szent Pál főtemplomnak.
Az ország templomait egyházi felszerelésekkel látta el. Magyar és bajor udvarhölgyeivel, valamint a veszprémi zárda apácáival miseruhákat varrtak az országban alapított templomok számára. Koppány elleni csatához Szent György és Szent Márton képeivel díszített zászlókat készített István számára. A magyar koronázó palást is az ő keze munkája.
Szent Istvánnak és Boldog Gizellának két gyermeke is született: Ottó és Imre. Csak Szent Imre herceg élte meg a felnőttkort, de egy vadkanvadászat során korán meghalt.
Fia és férje halála után udvari hatalmi harcok során beszámíthatatlanság ürügyével megfosztották javaitól. Aba Sámuel halála után visszatért Bajorországba és Passauban belépett a bencés nővérek kolostorába. Két évre a belépése után apátnő lett. Ebből az időből maradt fent az úgynevezett Gizella-kereszt, amelyet Münchenben őriznek. A niedernburgi templomban helyezték örök nyugalomra 1059-ben. Itt található sírja búcsújáróhely. Boldoggá avatására 1975-ig várni kellett.

 

BEMUTATKOZÁS | ÜGYINTÉZÉS | HITOKTATÁSHIRDETÉSEK
Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot! SZENT KERESZT PLÉBÁNIA